Syværksted og design

Rammer:

Syrummet er et forholdsvist stort, lyst lokale, som ligger i stueplan ved siden af kontoret. Der er diverse symaskiner og overlock-maskiner til rådighed, og derud over er der et mindre bord med en ældre symaskine og stofrester, hvor børnene kan udfolde sig uden voksenhjælp. Midt i lokalet står et stort hæve/sænkebord. Det tilstræbes, at der altid er et bredt udvalg af diverse metervarer til rådighed.

 

Praktisk:

Rent praktisk foregår gangen i syrummet på den måde, at børnene retter henvendelse til den voksne,  vedrørende deres ideer til projekter. De har måske en helt konkret ide til et produkt, de vil sy, eller har måske bare lyst til at prøve at sy. I sidstnævnte tilfælde findes der frem til et syprojekt i fællesskab med den voksne eller evt. med inspiration fra de andre medlemmer i lokalet. Børnene får derefter hjælp til mønsterfremstilling og selve syningen af projektet. Der lægges vægt på, at børnene inddrages mest muligt i hele processen, herunder også indkøb af stof.

Socialt:

Den praktiske del af aktiviteten i syrummet udføres som regel individuelt med direkte hjælp fra pædagogen, eller et mere erfarent medlem. Derimod foregår den kreative del, som regel i et socialt samspil mellem flere børn; der bydes ind med gode ideer til kreationen, og den fantasifulde hjælper den mindre visionære på vej. Her kommer kreativiteten og opfindsomheden i spil, og der sker en gensidig interaktion børnene iblandt. Dette medvirker til at styrke relationerne blandt børnene og til at udvikle nye relationer på tværs af aldersgrupper, skoletilhørsforhold osv.

 

Motorik:

Specielt finmotorikken udvikles og styrkes gennem arbejdet med stof og papir. Det at tegne et mønster op på papir eller på til tider uregerligt stof og derpå klippe efter en streg, er med til at øge finmotorikken. Dertil kommer arbejdet med at styre stoffet i symaskinen og samtidig kontrollere tempoet på maskinen med foden, som kan være en stor udfordring for mange børn.

 

Æstetisk virksomhed:

Der er mange kreative og æstetiske overvejelser knyttet til det at sy og fremstille tøj, brugsgenstande osv. i stof. Børnene møder og fascineres af sanseindtryk overalt (i gadebilledet, via musik, internet, via diverse medier, koncertoplevelser osv.); indtrykkene indtages og bearbejdes hos barnet og kan resultere i et konkret produkt fremstillet i syværkstedet. Der er derved tale om en æstetisk læreproces.