Musik

Rammer:

Hele baghuset er viet til musikken, der i alt består af et lille kontor med diverse strengeinstrumenter til udlån samt tre øvelokaler af divergerende størrelse –fuldt udrustet med relevante forstærkere, trommesæt, sanganlæg og keyboards. Der er derfor rig mulighed for at udfolde sig i såvel band-sammenhæng som i solist-øjmed.

 

Praktisk:

Man booker en fast øvetid, som indføres i den dertil beregnede ugeplan, der hænger på kontoret. Som band booker man et specifikt øvelokale efter det behov (det line-up), som bandet har, og som solist booker man typisk tid til enten undervisning i et specifikt instrument. 

Bands i opstartsfasen får hjælp i øvelokalet, mens selvkørende bands primært øver selv og kan få feedback og vejledning.

Socialt:

Man må tænke på bandet som en familie, der sammen skal trække i samme retning, enes og løse konflikter, når de opstår. Man må arbejde med sin ydmyghed overfor fællesskabet, kende sine egne og andres styrker og begrænsninger. Det kan være en enorm social udfordring for nogle børn at opleve, men gaven, når det lykkes, er så meget desto større og rigere. En del af aktiviteten omfatter også live-optrædener på diverse børne-og ungdomsfestivaler, klubarrangementer og ved specialarrangementer på selve Huset. Der ligger derfor også en

udfordring for barnet i at arbejde med sin tilgang til scenen, til selve det at optræde, til evt. sceneskræk, til at spille sammen med bandet i uvante omgivelser, på fremmed udstyr, i et afgrænset tidsrum, og til at oparbejde et vist overskud at trække på, når man står overfor et ukendt publikum. Alt sammen elementer af sociale og interpersonelle erfaringer.

 

Motorik:

Motorikken er en temmelig vigtig del af musisk udøvelse. Strengeinstrumenter og klaver kræver en pæn del beherskelse af finmotorikken.

Raffinementet kan ligge i total beherskelse af anslagsstyrke, timing i forhold til grundbeatet, længder af bending osv. Spiller man på fuldt trommesæt er der tale om at få adskilt kroppen i fire selvkørende enheder (to arme + to ben), der tilsammen kan udføre stadig mere avancerede rytmer; trommerne er vel nok den mest kropslige og sveddryppende disciplin, man kan arbejde med. Stemmetræning (sang) lægger sig lidt op ad det motoriske, idet der her er tale om at arbejde med finkontrol af stemmebåndene i forhold til tonehøjde, stemmekraft, intonation og følelse. Beherskelse af vejrtrækning, støtte fra maveregionen samt artikulation er vigtige motoriske elementer.