Tryk & Medier

Rammer:

Multimediemedierummet består af to lokaler. Et større rum med fem PC ́er og et lille rum med to PC ́er samt en medarbejder PC. De syv PC ́ere er delt op således at den ene halvdel er pigecomputere og den anden er drengecomputere. Vi har en blækprinter der kan trykke op til A2. Der er en medarbejder fast tilknyttet multimedierummet. Alle PC ́erne er koblet til internettet. Som udgangpunkt har medlemmerne en halv time om dagen. 

Der er desuden mulighed for at lave tryk på t-shirts og kopper, samt store plakater.

 

Socialt

De oplever et fællesskab omkring det at at være på nettet. Medlemmerne bærer fællesskabet videre ud over selve det at være på nettet og det giver anledning til samtaler omkring hvad der opleves via computeren og giver dermed mulighed for udvikling af nye venskaber. Det er kendetegnende for de fællesskaber, som opstår omkring computerne, at de ofte er på tværs af alder, samt uafhængige af, hvilken skole eller klasse medlemmerne går i. Selvom der i mange spil spilles imod hinanden, foregår dette ofte i "hold", hvor det er essentielt at kunne samarbejde med hinanden for at opnå succes. Yderligere oplever vi, at medlemmerne i mange situationer aktivt hjælper hinanden og giver gode råd, også selvom man "bare" er tilskuer. Eller også sidder medlemmerne flere sammen om en computer og spiller/chatter i fællesskab.

 

Sprogligt

Det er vores opfattelse, at medlemmernes brug af computere er med til at styrke deres kognitive udvikling. Megen tekst og tale er på engelsk og er dermed medvirkende til at udvikle deres sprogkundskaber.