Kreaværksted

Rammer:

Lille hyggeligt kælderlokale med hjemlige omgivelser. Rundt i loftet hænger papir, i vinduer og på hylder står modeller og færdige ting, til inspiration. Værkstedets to borde er fordelt sådan, at det største bord er til planlagt værkstedsarbejde, og det lille er til te og hygge.

Ved arbejdsbordet kan der være 4-6 børn beskæftiget med den planlagte aktivitet.

 

Formål:

Børnene skal have en meningsfuld fritid i rare omgivelser og trygt mødes med andre børn og nærværende voksne, der ”ser” dem og anerkender dem. De skal lære værdien af at gøre sig umage, også i det små. De udfordres kreativt og håndværksmæsigt, og derved opnår de en stolthed og tilfredshed med det de fremstiller og de gaver de giver. Så gør det heller ikke noget vi har det sjovt og fortæller nogle historier imens.

Aktiviteter:

I krearummet kan man lave alverdens forskellige ting såsom Fimoler, krympeplast, tegne, kartonkreationer, dekopache, filtning og meget mere. Vi beskæftiger os også med traditioner som, jul, påske og fastelavn, i form af gaver, pynt, gækkebreve og udklædning, samt mere individuelle traditioner som fødselsdage, konfirmation, kobber/sølv/guldbryllupper og andre af familiernes mærkedage bliver inddraget som aktiviteter.

 

Socialt:

Selve arbejdet ved værkstedsbordet er individuelt, men det at vi sidder og laver samme slags ting, skaber inspiration. Den kendsgerning at børn sludrer når de har noget i hænderne, gør at der bliver taget mange diskussioner og emner op omkring bordet, og det styrker relationen - vi lærer hinanden bedre at kende. På grund af den begrænsede plads kan de ikke altid vælge hvem de vil sidde sammen med. Det skaber kontakt og inspiration fra børn de ellers ikke ville ”vælge” at være sammen med. Ikke alle børn har nødvendigvis lyst til at være kreative, men roen og hyggen der opstår i et kreativt rum tiltrækker mange og der gøres stor brug af tebordet.

 

Motorik:

Finmotorikken bliver i høj grad stimuleret. Der lægges vægt på, at de lærer at bruge værktøj (knive, skalpeller, sakse, lim og linealer) korrekt, så resultatet bliver bedst muligt og formindsker spild (respekt for værktøj og resurser).

 

Abstraktion:

Ca. 98 % af det der bliver produceret på værkstedet er gaver. Hvis mormor skalhave en æske, skal vi finde ud af hvilken type hun er og hvad der kan tænkes at passe til hende - farver, form og lign.

Eks: En dreng vil lave en æske til sin mormor og har meget svært ved at vælge hvordan den skal se ud og hvilken farve den skal være. Efter lang tids eftertanke hvor jeg spørger ind til mormor, udbryder han glad : Min mormor er grøn, absolut grøn! Han finder ud af, at hun behøver en lille æske til sine fingerringe, med et nemt låg, for hun har dårlige hænder.

 

Sprogligt:

Mange diskussioner og emner bliver taget op dagligt, både ved tebordet og ved arbejdsbordet. De må uddybe og forklare mange ting til hinanden. Vi fortæller også mange historier til hinanden, og udtryk og begreber kræver præcisering og forklaring. 

Adfærd:

Det er nødvendigt for koncentrationen, at der er nogenlunde stille. Flere børn giver også udtryk for, at det er dejligt at komme i værkstedet fordi der ikke er så meget larm, selvom det er svært for dem at dæmpe stemmerne, er det tydeligt at de behøver roen ind imellem. Vi skal tale ordentligt til hinanden, eventuelle uenigheder skal udredes inden man forlader rummet.

 

Medbestemmelse:

Ved værkstedets dør hænger en ugeplan, så børnene kan orientere sig om hvad der foregår på værkstedet hver dag. Er der en aktivitet de specielt gerne vil, kan det altid arrangeres.