Aktiviteter

I Huset har vi et bredt tilbud af aktiviteter, ture ud af Huset og større arrangementer.

Vi bestræber os på at udvide børn og unges horisont indenfor mange forskellige områder, for på den måde at kvalificere dem til at tage nogle bevidste valg i livet. 

I Huset arbejder vi målrettet med aktiviteten som det fælles tredje, med socialisering, identitet og netværk i fokus.

Pædagogiske Målsætninger 

Målsætningerne for Husets pædagogiske arbejde er baseret på tre grundværdier: 

  • Frihed 

  • Fællesskab 

  • Oplevelse 

 

Det er med disse grundværdier og et humanistisk menneskesyn, at Huset arbejder med identitet, selvværd, kompetencer, social læring og demokrati i en stræben efter det gode ungdomsliv.  

Det er målet at give børn og unge det bedste mulige udgangspunkt for resten af deres liv, så de kender sig selv bedst muligt og er i stand til at kunne navigere i en fortsat mere kompleks verden med mange valg og muligheder. 

Dette er det overordnede pædagogiske mål for alle Husets ture, arrangementer og værksteder. 

 

Tiltag

Huset arbejder med frihed ud fra den forståelse, at jo flere udfordringer man møder i den rette nærmeste udviklingszone, des bredere forståelse vil man have for, både egne evner, såvel som indsigt i nye ting. Det vil skabe mod til at bruge sin frihed til at være mere nysgerrig og opsøgende på muligheder omkring sig i sit liv, samt kvalificere valgene ved at blive bekendt med, både det man kan lide og det som man ikke kan lide. Filosofien er at man må flytte sig fra ideen om at man kan lide noget eller ej, som oftest er påvirket af mange forskellige udenomsfaktorer såsom venskaber, gruppemeninger, forældre, trends, reklamer etc., og ind i den konkrete virkelighed hvor “hands-on princippernes pædagogik praktiseres. Herigennem oplevelsen – det fælles tredje, i et fællesskab med andre ligesindede, vil man komme i kontakt med og danne fællesskab med andre børn og unge. Gennem fællesskaberne udvikler man sit netværk. Netværk, som i dag er en af de vigtigste faktorer for at komme godt videre fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og videre i livet generelt. 

Derfor tilbyder Huset et bredt nuanceret udvalg af værksteder, ture og arrangementer. Vi tager på kolonier og samarbejder på tværs med andre klubber og skoler, både nært og fjernt. 

Det handler om dannelse og netværk gennem frihed, fællesskab(er), og oplevelser.